ချစ်စရာပုံများ

Akha
ပါဆတ်အာခါလူငယ်များ အာခါ ဒန်း
ဘယ်လို ခေါ်ပါလိမ့် အမြဲတမ်းလည်း မိုးမရွာပါဘူး
မင်္ဂလာပွဲမှာ အတူတူ ပါဆတ်အာခါမှ ကလေးများ
အာခါမိန်းကလေး ဗူးသီး
   

 

 

 

 

 

Share